Zorgverzekeringswet (Zvw)

Heeft u medische en verpleegkundige verzorging thuis nodig? Deze verzorging krijgt u sinds 1 januari 2015 vergoed via de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw). Denk aan wondverpleging, stomaverzorging of herstel na een ziekenhuisopname.

Wie voert de Zorgverzekeringswet uit?

De Zorgverzekeringswet valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar en wordt uitgevoerd door de (wijk)verpleegkundige. Het is dus niet de gemeente die bepaalt of u recht heeft op wijkverpleging. Dit is een verzekerd recht dat is vastgelegd in het basispakket van uw verzekering.

Wat doet de wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u wat u aan verpleging en verzorging nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen. Wat kunt u zelf, welke ondersteuning kunt u krijgen van uw partner, familie, vrienden of buren en welke professionele verzorging heeft u nodig?

Eigen bijdrage

De medische en verpleegkundige verzorging zitten in het basispakket. U betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Welke thuiszorg via de Wmo?

Sigma Zorg biedt de volgende dienstverlening vanuit de Zorgverzekeringswet: