Sigma Zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Woont u zelfstandig en heeft u problemen met dagelijkse handelingen, vanwege ziekte, beperking of ouderdom? Daarvoor is er Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wie voert de Wmo uit?

De gemeente voert deze wet uit. Zij is verantwoordelijk voor inwoners die zichzelf minder goed kunnen redden. De gemeente moet ervoor zorgen dat u (zo lang mogelijk) thuis kunt blijven wonen.

Wat regelt de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt onder meer:

  • individuele begeleiding of ondersteuning voor volwassenen (bij dagelijkse handelingen en het voeren van een huishouden);
  • dagbesteding (begeleiding of ondersteuning in groepsverband);
  • logeren (kortdurend verblijf);
  • huishoudelijke hulp (voor mensen die dat echt nodig hebben én niet zelf kunnen betalen);
  • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
  • woningaanpassingen (zoals een traplift en een verhoogd toilet).

Wat doet de gemeente?

De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag. Wat kunt u zelf (nog), wat kunnen uw partner, familie, vrienden of buren voor u doen en elke professionele zorg heeft u nodig?

Eigen bijdrage

De gemeente mag voor de ondersteuning een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze bijdrage hangt onder meer af van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en het aantal verleende uren. Ook hangt het af van de regels van de gemeente. Wilt u graag een indicatie van de eigen bijdrage die u betaalt? Gebruik dan de rekenhulp op de website van het CAK. Let op: de uitkomst van het rekenprogramma kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.

Welke thuiszorg wordt vergoed via de Wmo?

Sigma Zorg biedt de volgende dienstverlening vanuit de Wmo: