Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Woont u zelfstandig en heeft u problemen met dagelijkse handelingen, vanwege ziekte, beperking of ouderdom? Daarvoor is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wie voert de Wmo uit?

De gemeente voert deze wet uit. Zij is verantwoordelijk voor inwoners die zichzelf minder goed kunnen redden. De gemeente moet ervoor zorgen dat u (zo lang mogelijk) thuis kunt blijven wonen.

Wat regelt de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt onder meer:

  • individuele begeleiding of ondersteuning voor volwassenen (bij dagelijkse handelingen en het voeren van een huishouden);
  • dagbesteding (begeleiding of ondersteuning in groepsverband);
  • logeren (kortdurend verblijf);
  • huishoudelijke hulp (voor mensen die dat echt nodig hebben én niet zelf kunnen betalen);
  • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
  • woningaanpassingen (zoals een traplift en een verhoogd toilet).

Wat doet de gemeente?

De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag. Wat kunt u zelf (nog), wat kunnen uw partner, familie, vrienden of buren voor u doen en welke professionele zorg heeft u nodig?

Eigen bijdrage

De gemeente mag voor de ondersteuning een eigen bijdrage vragen. Als u zorg of ondersteuning nodig hebt, dan kan de gemeente u daarbij helpen. Bijvoorbeeld met een traplift, een scootmobiel of hulp bij het huishouden. Voor sommige zorg of ondersteuning moet u een gedeelte zelf betalen: de eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie hierover op de website van uw gemeente.

Welke thuiszorg wordt vergoed via de Wmo?

Sigma Zorg biedt de volgende dienstverlening vanuit de Wmo: