Sigma Zorg

Informatie over thuiszorg in Amsterdam e.0.

Thuiszorg is zorg en ondersteuning in uw eigen vertrouwde huis voor een korte of langere periode. Iedereen die hulpbehoevend is en het niet zelf kan oplossen, heeft recht op thuiszorg. Wij beoordelen uw situatie en bepalen welke zorg u nodig heeft en voor hoeveel uur per week.

 

Financiering van thuiszorg

De financiering loopt sinds 1 januari 2015 via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Ziekteverzekeringswet (Zvw) en daarnaast via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de financiering.