Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de financiering van de zorg aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Zoals mensen met vergevorderde dementie, mensen met een lichamelijke- verstandelijke- of zintuigelijke beperking en mensen met een psychische stoornis.

Wie regelt de Wlz?

Om in aanmerking te komen voor zorg via de Wlz, moet u een indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Wat regelt de Wlz?

De Wlz regelt onder meer:

 • verblijf in een instelling;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • verpleging;
 • behandeling;
 • individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer;
 • vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling;
 • vervoer naar begeleiding of behandeling;
 • aanpassing aan de woning
 • huishoudelijke hulp geregeld door instelling;
 • 24-uurs zorg thuis.

Thuiszorg via de Wlz

Heeft u een Wlz-indicatie voor verblijf in een instelling? Dan kunt u deze zorg wellicht ook thuis krijgen. Het CIZ beslist of dit verantwoord is. Kiest u voor zorg thuis? Dat kan met:

Volledig pakket thuis (vpt)

U krijgt de thuiszorg van een zorginstelling. Het gaat om alle zorg en ondersteuning waarvoor u een Wlz-indicatie heeft. Inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.

Modulair pakket thuis (mpt)

U krijgt een deel van de zorg van een zorginstelling, een ander deel kunt u zelf regelen. Zo krijgt u de hulp in het huishouden niet via de zorginstelling. Deze kunt u bijvoorbeeld regelen via Sigma Zorg.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg inkoopt bij de zorgverlener van uw voorkeur, bijvoorbeeld Sigma Zorg. U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank stort dit op de rekening van uw zorgaanbieder.

Eigen bijdrage

Krijgt u thuiszorg via de Wlz? Dan berekent het CAK uw eigen bijdrage. Voor Wlz-zorg zijn er twee soorten eigen bijdrage: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het af van uw persoonlijke situatie of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit hangt onder meer af van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Meer weten? Neem gerust contact met ons op: 020 – 334 28 87.

Welke thuiszorg via de Wlz?

Sigma Zorg biedt de volgende dienstverlening vanuit de Wlz: