Thuiszorg infolijn 020 - 334 28 87

(Palliatief) terminale zorg

Palliatieve en terminale zorg in Amsterdam e.o., Den Haag e.o. en Rotterdam e.o.

In de laatste fase van het leven kan er behoefte ontstaan aan een intensievere vorm van zorg. Zorg met een nog persoonlijkere touch, die past bij de cliënt en diens naasten. Ontdek hoe Sigma Zorg die levert en hoe wij u kunnen helpen in deze moeilijke periode.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Hoewel er overlap zit tussen de twee, zijn ze niet volledig hetzelfde.

Mensen die een levensverwachting hebben van drie maanden of minder kunnen terminale zorg ontvangen. De zorg die men dan ontvangt is gericht op het zo goed mogelijk tegengegaan van pijnklachten en/of benauwdheid. Ook wordt er steun geboden voor geestelijke klachten, zoals depressiviteit of angst. Verder worden er maatregelen getroffen om deze laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Voor mensen die niet meer kunnen genezen, maar een langere levensverwachting hebben dan drie maanden kan er palliatieve zorg ingezet worden. Het doel van palliatieve zorg is om een goede kwaliteit van leven aan de cliënt te geven over een zo lang mogelijke periode.

Voor beiden vormen van zorg bieden wij maatwerk, want tenslotte is ieder mens uniek!

Kan palliatieve en terminale zorg ook thuis worden gegeven?

Het is het fijnst om in je vertrouwde omgeving te zijn in deze fase, omringd door je eigen herinneringen en de mensen om je heen. Daarom is deze vorm van zorg in sommige gevallen ook thuis te geven. Hoe intensief de zorg is, is afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Zo kunnen we nachtzorg en 24/7 zorg leveren, maar ook stand-by staan met acute zorg als aanvulling om verpleging.

Wat voor zorg wordt er gegeven?

Het kan gaan om pijnbestrijding, maar ook hulp bij psychische klachten. De hulp die we geven is sterk afhankelijk van de individuele situatie. U mag dan ook rekenen op echt persoonlijke aandacht van een team dat even vakkundig als empathisch te werk gaat.

(Palliatief) terminale zorg nodig?