Financiering zorg en thuiszorg

Hoe wordt de zorg betaald en door wie? Per 1 januari 2015 is er nogal wat veranderd in de financiering van de zorg. Voortaan wordt de thuiszorg vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

De overheid wil de zorg hiermee voor iedereen goed, betaalbaar en toegankelijk houden. Wilt u zorg aanvragen? Dan is het belangrijk dat u goed weet wat u nodig heeft. Wat kunt u (nog) zelf? Wat kan uw omgeving – partner, familie, vrienden of buren – voor u doen? De gemeente of het CIZ zal u hier ook naar vragen.