Thuiszorg infolijn 020 - 334 28 87

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

Zorg met echt oprechte aandacht in Amsterdam e.o., Den Haag e.o. en Rotterdam e.o. – dat is waar u naar op zoek bent. Dat is precies wat u krijgt bij Sigma Zorg. Want als we bij u thuis komen, willen we dat u zich ook thuis blijft voelen. Onze professionele huishoudelijke hulp en thuiszorg springt bij wanneer familie en vrienden dat niet kunnen.

Het is belangrijk om te weten dat zorg niet alleen de zorg van een persoon betreft. Ook diens omgeving is belangrijk – waar u woont, heeft immers ook een grote impact op uw gezondheid. Daarom kunnen wij op maat gemaakte zorg leveren, waarbij de focus kan liggen op huishoudelijke hulp, thuiszorg of een combinatie van die twee.

Wij zijn er voor iedereen in Amsterdam e.o., Den Haag e.o. en Rotterdam e.o.; ongeacht uw afkomst, religie of levensovertuiging. U kunt bij ons rekenen op uitstekende huishoudelijke hulp door een vast, klein team. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 90% van onze klanten Sigma Zorg aanbeveelt bij familie en vrienden!

Met welke taken helpt huishoudelijke hulp?

Wij creëren zoveel mogelijk duidelijkheid over wat u van uw huishoudelijke hulp mag verwachten, zodat u comfortabel bent met elkaar en er geen verwarring of frustratie ontstaat.

Daarom starten we elk traject met een afsprakenoverzicht: wat gaat de hulp in de huishouding doen en hoe vaak – en wat kunt u zelf nog doen? De hulp kan bij vrijwel alle dagelijkse klussen in het huishouden helpen, zoals:

 • stof­fen en stof­zui­gen van de woon- en slaap­ka­mer
 • schoon­ma­ken van de bad­ka­mer, keu­ken en toi­let
 • vloe­ren dwei­len
 • was­sen, strij­ken en bed ver­scho­nen

Heb ik recht op huishoudelijke hulp?

Iedereen heeft recht op een schone, gezonde leefomgeving. Kunt u daar zelf niet meer voor zorgen en kunnen ook uw naasten niet genoeg helpen, dan kunt u hulp aanvragen bij Sigma Zorg. Wij verrichten huishoudelijke hulp op basis van WLZ.

Dit zijn de voorwaarden:

 • U moet ingeschreven staan in de desbetreffende gemeente.
 • U kunt door een li­cha­me­lij­ke of gees­te­lij­ke be­per­king het huis­hou­den niet he­le­maal zelf doen.
 • Uw part­ner of huis­ge­no­ten kun­nen u geen of on­vol­doen­de zorg, hulp en be­ge­lei­ding ge­ven.
 • U moet tij­dens de aan­vraag­pro­ce­du­re be­reik­baar zijn. Wij moeten u kun­nen bel­len en bij u op huis­be­zoek kun­nen ko­men.

Dit zijn de regels voor de hulp:

 • U ont­vangt één in­di­ca­tie hulp bij het huis­hou­den per wo­ning, ook als er meer­de­re per­so­nen zijn die hulp no­dig heb­ben.
 • U mag de hulp al­leen in uw ei­gen wo­ning la­ten wer­ken.
 • Bij ka­mer­huur kunt u al­leen hulp bij het huis­hou­den aan­vra­gen voor uw ei­gen ka­mer. Dat geldt ook voor fo­cus­wo­nin­gen waar­bij u een ei­gen ka­mer hebt en bij­voor­beeld de keu­ken deelt met an­de­ren.

Huishoudelijke hulp en thuiszorg nodig?