HKZ-keurmerk

Wij adviseren u om bij klachten eerst met de medewerker zelf in gesprek te gaan. Meestal komt u er dan samen al uit. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Bekijk het klachtenreglement van Sigma Zorg.

Via deze link treft u meer informatie over behandeling van uw klacht bij de geschilleninstantie.

Praat erover met onze medewerker
Bij klachten adviseren wij u dit eerst met de medewerker te bespreken. Meestal lost het probleem zich door zo een gesprek te voeren al op.

Of neem contact op met de direct leidinggevende
Komt u er niet uit met onze medewerker? Dan kunt u contact opnemen met de direct leidinggevende van de betrokken medewerker.

Klachtenformulier
U kunt uw klacht op diverse manieren kenbaar maken aan Sigma Zorg. Bijvoorbeeld via het klachtenformulier op onze website.