Sigma Zorg

Klachtenprocedure Sigma Zorg

De medewerkers van Sigma Zorg voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Bekijk het klachtenreglement van Sigma Zorg.

Via deze link treft u meer informatie over behandeling van uw klacht bij de geschilleninstantie.

 

Praat erover met onze medewerker
Bij klachten adviseren wij u dit eerst met de medewerker te bespreken. Meestal lost het probleem zich door zo een gesprek te voeren al op.

Of neem contact op met de direct leidinggevende
Komt u er niet uit met onze medewerker? Dan kunt u contact opnemen met de directe leidinggevende van de betrokken medewerker.

Klachtenformulier
U kunt uw klacht op diverse manieren kenbaar maken aan Sigma Zorg. Bijvoorbeeld via het klachtenformulier op onze website.