Sigma Zorg

Cliëntenraad Sigma Zorg

Sigma Zorg heeft een cliëntenraad. Zij behartigt en bewaakt de belangen van alle cliënten van onze organisatie. De cliëntenraad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei zaken die cliënten aangaan.