Kwaliteitskader WLZ

In dit document is beschreven hoe Sigma Zorg invulling geeft aan de verschillende voorwaarden uit het addendum langdurige zorg thuis met een wlz-indicatie.  In dit addendum is beschreven wat cliënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en verzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is.

Via deze link kunt u het document bekijken.