Sigma Zorg

Wijkverpleging Amsterdam

Bent u (langdurig) ziek, moet u na ziekenhuisopname verder herstellen of komt u door ouderdom lastig uit bed en wilt u zoveel mogelijk zelfredzaam blijven? Dan kunt u een beroep doen op een wijkverpleegkundige van Sigma Zorg. Daarmee kunt u, ondanks uw beperkingen, toch thuis (blijven) wonen.

Wat doet de wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige brengt uw situatie in kaart en bespreekt samen met u de wensen en mogelijkheden. Wat kunt u zelf nog, wat kunnen uw partner, familie of buren voor u betekenen en welke professionele verpleging of verzorging heeft u nodig? Alle verpleegkundigen van Sigma Zorg zijn opgeleid voor het verrichten van verpleegkundige handelingen, zoals wondbehandeling, medicijnen toedienen en injecties geven. De verpleegkundige adviseert u ook over hoe u kunt omgaan met uw aandoening of ziekte. Ook de mensen om u heen krijgen advies, zodat ook zij weten hoe zij u kunnen verzorgen en ondersteunen.

Verpleging wanneer u dat nodig heeft

De wijkverpleegkundige komt langs op het tijdstip en de locatie van uw voorkeur. Van ’s ochtends tot ’s avonds. In uitzonderlijke situaties leveren wij ook nachtzorg, evenals oproepbare zorg.

Wijkverpleging aanvragen

Verpleging en verzorging thuis is sinds 1 januari 2015 onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. U kunt dus rechtstreeks contact opnemen met Sigma Zorg. De wijkverpleegkundige stelt het zorgplan op. Dat is de indicatie.

Sigma Zorg is een middelgrote, vooruitstrevende organisatie met betrokken zorgprofessionals. Wij zijn er voor iedereen in Amsterdam en omstreken; ongeacht uw afkomst, religie of levensovertuiging. U kunt bij ons rekenen op uitstekende thuisverpleging door een vast, klein team.

Snel een wijkverpleegkundige nodig?
Vraag direct aan!