Sigma Zorg

Mantelzorgondersteuning in Amsterdam (respijtzorg)

Zorgt u langdurig en onbetaald voor uw partner, kind, ouder, familielid of kennis? Vanwege ziekte (zoals dementie), beperking of ouderdom? Dat kan best zwaar en veel zijn. Kunt u de zorgtaken of het huishoudelijke werk niet meer alleen aan of heeft u er niet altijd de tijd voor? Dan kunt u een beroep doen op thuiszorg van Sigma Zorg. Dit voorkomt dat u overbelast raakt.

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis zijn.

Verschil tussen mantelzorger en vrijwilliger

Er is een verschil tussen mantelzorg en vrijwillige zorg. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen; het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Zij kunnen er op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen (bron: Mezzo).

Wat doet Sigma Zorg?

We komen langs voor een intakegesprek om van u te horen wat u zelf kunt en voor welke taken u graag ondersteuning zou willen krijgen van een professionele verzorger van Sigma Zorg. Ook vertellen we wat wij voor u kunnen betekenen. We maken goede afspraken, zodat er een goede balans is tussen de mantelzorg en de
professionele zorg. Nadat de afspraken zijn gemaakt, kunnen we direct van start.

Respijtzorg

Bent u een mantelzorger en wilt u even helemaal bijtanken? Dan kunt u de zorgtaken ook tijdelijk (helemaal) uitbesteden aan Sigma Zorg. U kunt dan even lekker ontspannen en leuke dingen doen voor uzelf. U kunt er dan zelfs voor kiezen om even met vakantie te gaan.

Snel mantelzorgondersteuning nodig?
Vraag direct aan!