Sigma Zorg

Ambulante ondersteuning in Amsterdam

Hoe houdt u uw leven op orde in geval van ziekte, beperking of ouderdom? Dat kan een hele uitdaging zijn. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van dementie, een (licht) verstandelijke beperking of omdat u een kind heeft dat ernstig en/of langdurig ziek is of om nog een andere reden. Begeleiding kan dan een uitkomst zijn.

Informatiefilmpje Ambulante ondersteuning

Wilt u een eenvoudige uitleg over ambulante ondersteuning? Bekijk dan het filmpje. Wilt u ondertiteling? Klik op het CC-blokje, rechtsonder en kies ‘Nederlands’.

Wat doet de begeleider?

De begeleider bespreekt samen met u uw persoonlijke situatie. Wat kunt u zelf, wat kunnen de mensen om u heen voor u doen en welke begeleiding heeft u daarnaast nodig? Op basis van dit gesprek wordt bepaald hoeveel en welke vorm van ambulant ondersteuning u precies krijgt.

Voorbeelden van begeleiding

De begeleider kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij:

 • dagelijkse problemen oplossen, beslissingen nemen en informatie inwinnen;
 • dagelijkse taken zoals de was, eten koken, etc.
 • een dag- en nachtritme en structuur in uw leven;
 • geld beheren en administratieve taken afhandelen;
 • samen de winkel bezoeken, zodat u zelf boodschappen kunt blijven doen;
 • uw sociaal netwerk onderhouden;
 • het draaglijk houden van het leven.

Begeleiding aanvragen

Begeleiding valt voor de meeste mensen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u een Wlz-indicatie en woont u thuis? Dan valt de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Bij de gemeente (Wmo)

Ambulante ondersteuning valt onder de Wmo. De gemeente is dus verantwoordelijk voor de financiering. Aanvragen kan via Sigma Zorg. U kunt ambulante ondersteuning aanvragen als u:

 • staat in geschreven in de gemeente;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • door uw lichamelijke of verstandelijke beperking moeite heeft met het op orde krijgen en houden van uw dagelijkse leven;
 • uw familie of vrienden u niet genoeg kunnen ondersteunen.

Bij het CIZ (Wlz)

Heeft u een Wlz-indicatie en woont u thuis? Dan kunt u ambulante ondersteuning aanvragen via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u een eigen bijdrage betaalt. Dat hangt af van diverse factoren:

Krijgt u de begeleiding via de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Dan betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt namelijk voor alle vormen van Wlz-zorg.

Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Voor Wlz-zorg zijn er twee soorten eigen bijdrage: een lage en een hoge. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het af van uw persoonlijke situatie of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Van invloed zijn onder meer uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Krijgt u de begeleiding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Daarom Sigma Zorg

Sigma Zorg is een middelgrote, vooruitstrevende organisatie met betrokken zorgprofessionals. Wij zijn er voor iedereen in Amsterdam en omstreken; ongeacht uw afkomst, religie of levensovertuiging. U kunt bij ons rekenen op uitstekende begeleiding door een vast, klein team.

Snel ambulante ondersteuning nodig?
Vraag direct aan!