Sigma Zorg

De huidige situatie in Nederland met betrekking tot het coronavirus wordt nauwlettend gevolgd door Sigma Zorg. Wij doen onze uiterste best om zowel onze medewerkers als cliënten zo goed mogelijk te informeren over dit onderwerp. Via deze pagina houden we onze cliënten op de hoogte van de ontwikkelingen.

Sigma Zorg volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) en adviezen van de brancheorganisatie Zorgthuisnl

Bij Sigma Zorg doen wij er alles aan om de zorg die cliënten van ons ontvangen door te laten gaan zoals gewend.  Alle medewerkers zijn op de hoogte van de actuele richtlijnen. Deze zijn gebundeld in een speciaal protocol coronavirus. Indien nieuwe ontwikkelingen vragen om aanpassing van het protocol, dan wordt dit direct gedaan en onder de aandacht gebracht van alle medewerkers.

Indien de situatie zich voordoet dat Sigma Zorg andere maatregelen moet treffen, die van invloed zijn op de zorgverlening, dan worden alle cliënten daarover geïnformeerd.